EPA Maatwerkadvies betaande woningen

Wat is een energieprestatieadvies/maatwerkadvies?

Een energieprestatieadvies (EPA) is een advies op maat voor eigenaren van bestaande woningen hoe energie te besparen. U krijgt een EPA na een onderzoek door een gecertificeerde EPA-adviseur. Die adviseur komt bij u thuis en kijkt naar de isolatie en apparatuur voor verwarming, ventilatie of koeling van uw woning. De adviseur zet op een rij waar u energie kunt besparen, hoeveel u daarvoor moet investeren en op welke termijn u de investering kunt terugverdienen. De adviezen zullen zoveel mogelijk aansluiten aan de wensen en plannen die u voor uw woning heeft. U kunt met de adviseur afspreken dat u de maatregelen gaat uitvoeren en dat na controle, het energielabel wordt afgegeven.

Het is ook mogelijk dat EP Bouwadvies B.V. u verder begeleid bij de aanpassingen aan uw woning.


Wat is het verschil tussen een EPA en het energielabel?

Bij het energielabel krijgt u een aantal energiebesparende adviezen. Dat is een lijst met mogelijke standaardmaatregelen die uw woning energiezuiniger maken. Deze lijst wordt niet specifiek voor uw woning opgesteld en isniet bouwkundig en/of bouwfysisch onderbouwd. De adviezen in het EPA zijn maatwerk, dus speciaal op uw huishouden en wensen afgestemd en bouwkundig en bouwfysisch onderbouwd.

Wanneer een EPA maatwerkadvies laten maken.

Een maatwerkadvies is overbodig als u voor de verkoop van uw woning geen extra werkzaamheden en/of investeringen wilt plegen dan kunt u volstaan met een energielabel. Hebt u plannen om uw woning te laten verbouwen en/of te laten aanpassen en zou u ook graag besparen op uw energielasten, dan is een maatwerkadvies zeer geschikt voor u. De kosten voor het advies heeft u snel terug verdiend door besparing op uw energielasten en door goede richtlijnen voor de aanpassingen met een duidelijke kostenraming.


Opbouw maatwerkadvies

Samenvatting
Inleiding
 • Opdracht en doelstelling
 • Ambitieniveau
 • Uitgangspunten en randvoorwaarden
 • Werkwijze
 • Leeswijzer
Beschrijving van de woning
 • Algemene gegevens
 • Bouwkundige eigenschappen
 • Installatietechnische eigenschappen
Energiegebruik huidige situatie
 • Het Energie Prestatie Certificaat
 • Het berekende energiegebruik
 • Controle met werkelijk gasverbruik
Energiebesparingadvies
 • Energie Prestatie Advies
 • Overzicht van de pakketten
 • FinanciĆ«le gevolgen
 • Energetische gevolgen
Conclusies en aanbevelingen
 • Bijlage Niet-energetische aandachtspunten
 • Bijlage Algemene aandachtspunten bij maatregelen
 • Bijlage Aandachtspunten bij bouwkundige maatregelen
 • Bijlage Aandachtspunten bij installatietechnische maatregelen.


Waarvoor een maatwerkadvies (EPA) door een gecertificeerd bouwkundig bureau laten opstellen?

In de markt zijn vele partijen die het afgeven van een energielabel aanbieden. Hieronder zitten, energiemaatschappijen, elektrotechnische bedrijven, schilders, maar ook makelaars en andere parijen in de vastgoedmarkt. Veelal wordt er niet met eigen procescertificaat en met uitgeklede/beperkte software gewerkt. Veelal hebben deze alleen de mogelijkheid om een label te verstrekken en niet een maatwerkadvies. Deze partijen hebben zeker de kennis op hun eigen vakgebied in huis, maar ontberen de veelal de nodige kennis om een constructie juist te beoordelen of een goed maatwerkadvies te maken met bouwkundige onderbouwing.

Als u aan de hand van het maatwerkadvies van plan bent om wijzigingen aan uw woningen te(laten) verrichten dan is het ook zeer belangrijk dat de aanpassingen wel de juiste effecten hebben en geen bouwkundige, constructieve en/of bouwfysische problemen opleveren.

Hoe is de kwaliteit van de adviseurs en advies gewaarborgd?

Een certificerende instelling beoordeelt de kwaliteit van bedrijven die energielabels willen afgeven en verleent bij een goede beoordeling certificering. Consumenten kunnen via de VROM gecertificeerde adviseurs vinden. De gecertificeerde adviseurs moeten werken volgens een vastgestelde beoordelingsrichtlijn (BRL9500). De certificerende instelling controleert steekproefsgewijs of het afgegeven energielabel juist is. Wanneer tijdens de steekproef een onjuist label wordt gevonden, volgt vervolgonderzoek bij de betreffende adviseur. Dat kan leiden tot het intrekken van het bedrijfscertificaat.
Vanaf 1 november 2008 moeten alle adviseurs en controleurs in het bezit zijn van een diploma (bewijs van vakbekwaamheid). Deze diploma’ s zijn door de overheid ingevoerd om de vakbekwaamheid van de energielabel verstrekkende bedrijven te verhogen en daarmee het label nog betrouwbaarder te maken.