Aankoopkeuring

Wat is een aankoopkeuring.

Een aankoopkeuring of wel een bouwtechnische keuring is een keuring van een bestaande woning of gebouw. Tijdens een inspectie wordt de technische staat van de woning op een groot aantal onderdelen visueel geïnspecteerd.

Doel van de aankoopkeuring.

Het doel van een bouwkundige aankoopkeuring is het krijgen van inzicht in de conditie van de woning. Het rapport beoogt een getrouw beeld te geven van de kwaliteit van de woning. U krijgt hierdoor inzicht in de eventuele herstelkosten van het pand. Alle bouwtechnische aspecten van een woning worden geïnspecteerd. Mogelijke gebreken van de woning aan vloer-, dak-, en gevelconstructies komen tijdig aan het licht. Tevens komt de mogelijke aanwezigheid van o.a. asbest en houtworm naar voren. U als koper van een woning heeft een onderzoeksplicht. Indien u als koper niet voldoet aan deze plicht, alvorens tot koop over te gaan, dan is de geleden schade moeilijk verhaalbaar op de verkoper. Een aankoopkeuring kan geschillen in de toekomst voorkomen. De uitkomsten van een aankoopkeuring kunnen worden meegenomen in de prijsonderhandeling.

De aankoopkeuring omvat o.a.:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en de begane grond vloer.
 • Kruipruimte (beperkt) met riolering, ventilatie en leidingen in kruipruimte.
 • Portieken en galerijen (betonwerk).
 • Visuele beoordeling van de kap- en dakconstructie inclusief dakbedekking en goten.
 • Staat van schoorstenen en ventilatiekanalen bovendaks.
 • Beoordeling brandveiligheid.
 • Constatering van ongedierte en schimmel en/of zwam vorming.
 • Bouwkundige staat van het metselwerk en de gevels, inclusief de hierin opgenomen stalen onderdelen (lateien, muurankers e.d.).
 • Staat van de buitenramen, kozijnen en deuren inclusief schilderwerk.
 • Visuele beoordeling van de sanitaire ruimten, zoals toilet en badkamer, incl. leidingen.
 • Vaststelling aanwezigheid van loden waterleidingen, asbest en risico op koolmonoxide.
 • Visuele staat van de verwarmings- en elektrische installaties.
 • Beoordeling kwaliteit van ventilatie.
 • Inspectie interieur, zoals wanden, plafonds, binnendeuren en keuken


Het verdiend de voorkeur dat u aanwezig bent bij de aankoopkeuring, zodat u direct al een indruk kunt krijgen van de staat van de woning/gebouw. Tevens kunnen wij u direct toelichting geven op de kwaliteit en de staat van onderhoud van de diverse onderdelen.

Keuringsrapport.

Van de aankoopinspectie ontvangt u een keuringsrapport met hierin opgenomen de tijdens de inspectie waargenomen zaken, alsmede een kostenraming van de direct noodzakelijke kosten, de kosten op langere termijn en de kosten voor eventuele verbeteringen.
Het rapport van de bouwkundige inspectie is overzichtelijk opgebouwd, alle bouwlagen, exterieur en installaties worden apart benoemd. Kwaliteitswaarding van de geinspcteerde onderdelen worden met een kleurcode aangegeven. Het geleverde aankoop keuringsrapport voldoet aan de eisen voor de nationale hypotheek garantie.

Meerwaarde aankoopkeuring uitgevoerd door EP Bouwadvies B.V.:

Er zijn meerdere partijen die een aankoopkeuring / bouwtechnische keuring voor u kunnen verrichten. EP Bouwadvies B.V. geeft u tijdens de keuring ook advies hoe de eventueel gevonden gebreken kunnen worden verholpen. Deze adviezen worden ook in het rapport toegelicht. Na de aankoop keuringen weet u wat de eventuele gebreken zijn aan de woning, maar ook de wijze waarop deze kunnen worden verholpen.

Wanneer een aankoopkeuring uitvoeren.

Het kan verstandig zijn om een aankoopkeuring te laten uitvoeren bij de aankoop van een woning. Wij adviseren de aankoopkeuring te laten uitvoeren, voordat u eventueel onderhandelingen over de aankoop start, zodat u met de resultaten van de aankoopkeuring een juiste basis heeft om de gesprekken aan te gaan.
De kosten voor de keuring i.v.m. de Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar voor de belasting.