Verkoopkeuring

Wat is een verkoopkeuring.

Een verkoopkeuring of wel een bouwtechnische keuring is een keuring van een bestaande woning of gebouw. Tijdens een inspectie wordt de technische staat van de woning op een groot aantal onderdelen visueel geïnspecteerd. Tijdens de verkoopkeuring wordt vooral nadruk gelegd op zaken die van invloed kunnen zijn op de verkoop. Ook zal EP Bouwadvies B.V. u, indien mogelijk, advies geven over bouwkundige zaken die de verkoop kunnen beïnvloeden.

Doel van de verkoopkeuring.

Een verkoper is verplicht om de bij hem bekende gebreken van de woning te melden aan de koper. Voldoet u als verkoper niet aan de meldingsplicht en komen er na de verkoop gebreken boven water, dan kan de koper deze eventueel opgelopen schade op de verkoper verhalen. Met een verkoopkeuringsrapport voldoet u als verkoper aan de meldingsplicht.
Ook kan het rapport en het daarin gegeven advies u helpen uw woning verkoopklaar te maken en door middel van het aankooprapport goed gedocumenteerd de woning ter verkoop aan te beiden.

De verkoopkeuring omvat o.a.:

 • Fundering, kruipruimte (beperkt) en de begane grond vloer.
 • Kruipruimte (beperkt) met riolering, ventilatie en leidingen in de kruipruimte.
 • Portieken en galerijen (betonwerk).
 • Visuele beoordeling van de kap- en dakconstructie, inclusief dakbedekking en goten.
 • Staat van schoorstenen en ventilatiekanalen bovendaks.
 • Beoordeling brandveiligheid.
 • Constatering van ongedierte en schimmel en/of zwam vorming.
 • Bouwkundige staat van het metselwerk en de gevels, inclusief de hierin opgenomen stalen onderdelen (lateien, muurankers e.d.).
 • Staat van de buitenramen, kozijnen en deuren, inclusief schilderwerk.
 • Visuele beoordeling van de sanitaire ruimten, zoals toilet en badkamer, inclusief leidingen.
 • Vaststelling aanwezigheid van loden waterleidingen, asbest en risico op koolmonoxide.
 • Visuele staat van de verwarmings- en elektrische installatie.
 • Beoordeling kwaliteit van ventilatie.
 • Inspectie interieur, zoals wanden, plafonds, binnendeuren en keuken


Bij de verkoopkeuring is het essentieel dat u aanwezig bent bij de keuring, zodat u direct al een indruk kunt verkrijgen van de staat van de woning/gebouw. Tevens kunnen wij u direct toelichting geven over de kwaliteit en de staat van onderhoud van de diverse onderdelen maar ook eventuele herstel- en verbeteringsmogelijkheden geven.

Meerwaarde verkoopkeuring uitgevoerd door EP Bouwadvies B.V.:

Er zijn meerdere partijen die een verkoopkeuring / bouwtechnische keuring voor u kunnen verrichten. EP Bouwadvies B.V. geeft u tijdens de keuring ook advies hoe de eventueel gevonden gebreken kunnen worden hersteld . Door de ruime ervaring van EP Bouwadvies B.V., geven wij ook vrijblijvend tijdens de verkoopkeuring advies over verbetering die kunnen worden uitgevoerd om de woning beter verkoopbaar te maken. Deze adviezen worden ook in het rapport toegelicht. Na de verkoopkeuring weet u wat de eventueel gebreken zijn aan de woning maar ook de wijze waarop deze kunnen worden verholpen

Keuringsrapport.

Van de inspectie ontvangt u een verkoopkeuringsrapport met hierin opgenomen de tijdens de inspectie waargenomen zaken met een kostenraming van de direct noodzakelijke kosten, de kosten op langere termijn en de kosten voor eventuele verbeteringen. Mocht u na het herstellen van de eventuele gebreken een aangepast rapport voor de verkoop willen hebben, dan is dat na een korte herinspectie mogelijk. Het rapport van de bouwkundige inspectie is overzichtelijk opgebouwd, alle bouwlagen, exterieur en installaties worden apart benoemd. Kwaliteitswaarding van de geïnspecteerde onderdelen worden met een kleurcode gewaardeerd.

Wanneer een verkoopkeuring uitvoeren.

Het kan verstandig zijn om een verkoopkeuring te laten uitvoeren voor de verkoop van een woning. Wij adviseren de verkoopkeuring te laten uitvoeren voordat u de verkoop van de woning start, zodat u het verkoopkeuringsrapport als verkoop argument kunt gebruiken.