Meerjaren onderhoudsplanning (MOP)

Wat is meerjaren onderhoudsplanning?

Het betreft een planning van de in de toekomst te maken kosten, voor onderhoud van een pand. Deze onderhoudsplanning wordt gemaakt nadat er van het pand een nulmeting (inspecties) is uitgevoerd. Bij de inspecties wordt bepaald wat de huidige status van gebouwdelen zijn.

Doel van een Meerjaren onderhoudsplan

Er zijn verscheidene redenen waarom een meerjaren onderhoudsplanning wordt maakt. Onderhoud van een gebouw is essentieel om de kwaliteit en de waarde van uw bezit op peil te houden. Onderhoud brengt kosten met zich mee. Een meerjaren onderhoudsplanning is een goed hulpmiddel om de kosten die gemaakt moeten worden in de toekomst in beeld te brengen. De planning geeft een goed inzicht in de kosten op korte en eventueel lange termijn. Hierdoor kan men het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afstemmen. Meerjaren onderhoudsplanningen voor de korte en langere termijn zijn daarom al bij de meeste vastgoedbeheerders gemeengoed geworden.

Voor een V.v.E. (vereniging van Eigenaren) geldt sinds 01 mei 2005 bij wet, dat je een onderhoudsfonds moet hebben. Voor bestaande V.v.E's was er een overgangsperiode tot 01-05-2008, dus de wet is thans voor iedereen van kracht. Er is niet vastgelegd hoe groot het onderhoudsfonds moet zijn, maar als u een onderhoudsplan heeft, is dit een goede onderbouwing van uw reserve fonds, dan heeft u aan deze verplichting voldaan. Voor een V.v.E is de meerjarenonderhoudsplanning een goede onderbouwing van de begroting en de vaststelling van de servicekosten.

Rapportage

Bij de meerjaren onderhoudsplanning ontvangt u een compleet rapport, met hierin alle administratieve gegevens met uitgangspunten, algemene informatie, de resultaten van de nulmeting (inspectie) met fotomateriaal, de uittrekstaten van de hoeveelheden, een 10 jarenplan met een horizon tot 20 jaar en de kapitalisatie van de kosten, gerelateerd aan de planning.

Onze rapportage voldoet geheel aan de NEN 2767

Offerte

Graag maken wij voor u geheel vrijblijvend een offerte om een meerjarenonderhoudsadvies op te stellen.

Om een goede en scherpe offerte te kunnen maken, gaat altijd het kort bekijken van het pand vooraf en vragen wij u alle informatie die u ter beschikking heeft te verstrekken. Gegevens die van nut kunnen zijn bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning zijn b.v. tekeningen ven gevels, plattegronden, overzicht van al uitgevoerd onderhoud, eventueel bestaande MOP en gegevens over de installaties. Hoe meer en completer wij de gegevens hebben, hoe concurrerender en exacter wij voor u een meerjarenonderhoudsplanning kunnen maken.