Opleverkeuring nieuwbouw

Het kopen van een nieuwbouwhuis is een emotionele en inspannende ervaring. Voor het betrekken van de woning heeft u al zeer veel zaken moeten regelen en aan nog meer zaken moeten denken. Een van deze zaken is de oplevering van uw woning.

Om te zorgen dat u krijgt wat u hebt gekocht, is er bij nieuwbouwwoningen een oplevering.
Tijdens deze oplevering moet u controleren of uw huis voldoet aan de kwaliteitseisen en of het conform uw contract is uitgevoerd.
Het is niet zo dat u moet opzien tegen de oplevering. U en de bouwer/projectontwikkelaar hebben beide belang bij een goede en juiste oplevering. Hierbij is de steun van een professional een goed middel om voor u het beste resultaat uit de oplevering te halen.

Wij vinden dat voor een goede oplevering het vooraf doornemen van de contractstukken (technische omschrijving, tekeningen en koperskeuzen) een pre is.
Ook controle tijdens de bouw bestaat zeker tot de mogelijkheden.

Laat u ons de zorgen uit handen nemen.

Wat is opleveren?

De oplevering is de formele beƫindiging van de bouw. Bij deze oplevering nieuwbouw wordt de woning aan u overgedragen en accepteert u de woning, bij de oplevering ontvangt u de sleutel van de woning en wordt u officieel eigenaar. De op- en aanmerkingen over de woning worden door een vertegenwoordiger van de bouwer/projectontwikkelaar tijdens de eindoplevering in het "Proces Verbaal van Oplevering" genoteerd. Deze op- en aanmerkingen moeten door de aannemer binnen een contractueel afgesproken tijd worden verholpen.

De inspectie bij de oplevering nieuwbouw is visueel. Zaken de tijdens de oplevering niet visueel geconstateerd kunnen worden gelden “als verborgen gebreken” en hierover kunt u later altijd reclameren.

Hoe verloopt een oplevering nieuwbouw?

Tijdens de oplevering nieuwbouw wordt er met u en een vertegenwoordiger van de bouwer/Projectontwikklaar een rondgang door en om het huis gedaan. Tijdens de rondgang wordt er visueel geĆÆnspecteerd op afwijkingen en gebreken. De adviseur van EP Bouwdadvies treedt tijdens de rondgang op als uw adviseur en zal mede met u de woning inspecteren. Ook zal de adviseur van EP Bouwadvies B.V. de afwijkingen en gebreken notuleren.
De vertegenwoordiger van de bouwer/projectontwikkelaar zal deze gebreken ook vermelden op het proces verbaal van oplevering. Na de rondgang zal de adviseur van EP Bouwadvies B.V. er op toezien dat alle afwijkingen, gebreken en opmerkingen juist in het procesverbaal vermeld worden. Deze rondgang oplevering nieuwbouw duurt ca 2 uur, afhankelijk van de grote en de kwaliteit van de woning.

Proces verbaal van oplevering nieuwbouw.

Het proces verbaal van oplevering is een officieel document, dat opgesteld wordt tijdens en aan de hand van de oplevering. Dit document vermeldt o.a. de datum van oplevering en de geconstateerde afwijkingen en gebreken. Hierop wordt ook vermeld welke stukken u bij de oplevering overhandigd krijgt (b.v. gebruiksinstructies en revisietekeningen). Ook geeft het u de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Het document wordt door de opleverende partij en de ontvangende partij (u) ondertekend.
In praktijk zal het zeer moeilijk zijn om beschadiging en andere zaken, die niet onder garantie en de term “verborgen gebreken” vallen en niet vermeld zijn in PVO verholpen of aangepast te krijgen.
Het proces verbaal is een juridisch stuk dat zal dienden voor de oplevering van de genoemde punten en onderlegger zal zijn bij eventuele juridische geschillen.

Tips.

  • Zorg dat u voor de oplevering alle verzekeringen voor de woning heeft afgesloten. Bij de overdracht vervallen de verzekeringen die door de bouwer zijn afgesloten.
  • Veelal wordt er enkele weken voor de oplevering een schouw (vooroplevering) door de bouwer georganiseerd. Deze schouw geeft u de mogelijkheid om de woning te inspecteren op o.a. de juistheid van uw koperskeuze. Indien u tijdens de schouw onjuistheden in uw koperskeuze waarneemt, heeft de bouwer nog de tijd om deze te verhelpen voor de oplevering. Indien u dat nodig acht neem dan ook al een expert mee. De vooroplevering heeft geen juridische waarde. Veelal wordt er door de bouwer geen voorschouwrapport opgemaakt en moet u uw eigen lijst aan de bouwer verstrekken. Als service stelt EP Bouwadvies B.V. u een zeer practische checklist voor deze voorschouw ter beschikking.
  • Indien u gemeenschappelijke ruimten heeft, zoals als in een appartementencomplex, dan moeten deze voor de aanvang van de oplevering van de woningen zijn opgeleverd. Voorkom discussie en huur als VvE (Vereniging van Eigenaren) een externe partij in.