Bouwtechnische inspecties nieuwbouw

Waarvoor bouwtechnische inspecties nieuwbouw?

Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht of laat u een woning bouwen en wilt u graag controle op de kwaliteit tijdens de bouw laten uitvoeren, dan zijn er diverse mogelijkheden. U kunt een opzichter inhuren voor het project, dat is echter economisch niet altijd haalbaar en vaak ook niet strikt noodzakelijk.
Het is wel verstandig om toezicht en controle te hebben tijdens cruciale momenten van de bouw, hierdoor kunnen veel problemen worden voorkomen.

EP Bouwadvies B.V. kan voor u tijdens de bouw, op een aantal tijdstippen in bouw, controle uitvoeren. Wij hebben deze werkzaamheden Inspectie Nieuwbouw genoemd. In overleg met u kan het aantal controles, de wijze van verslaglegging en communicatie worden bepaald. De inspecties nieuwbouw zijn net zoals uw nieuwe woning een maatwerk pakket, vormgegeven aan de hand van uw wensen, eisen en budget

Controle tijdstippen zijn o.a.:
 • Tijdens metselwerk
  • Aanbrengen van isolatie.
  • Juiste wijze aanbrengen van vochtkerende slabben en folies.
  • Vervuiling van de spouw.
  • Wijze van metselen en voegen.
 • Aanbrengen van kap en dakbedekking.
  • Juiste kierdichting.
  • Juiste wijze aanbrengen van isolatie.
  • Folies en slabben op juiste plaats.
  • Aanbrengen van pannen en dakbedekking.
 • Afbouw
  • Kwaliteit stucwerk.
  • Kwaliteit tegelwerk
  • Kwaliteit spuitwerk.
  • Kwaliteit schilderwerk.

Zo is het mogelijk om met drie a vier inspecties nieuwbouw een goed overzicht te krijgen van de kwaliteit van het geleverde werk. Wij maken van de inspecties een verslag en zullen dit, met uw toestemming, ook communiceren met de bouwer.

Als u deze inspectie nieuwbouw gezamenlijk met b.v. overige eigenaren van een project laat uitvoeren, spreekt u maar over een geringe investering. De nieuwbouwinspectie zal zeker de kwaliteit van uw woning verhogen.

Voor het uitvoeren van dergelijke nieuwbouw inspecties is een goede bouwkundige achtergrond nodig aangevuld met zeer veel praktijk ervaring. EP bouwadvies heeft beide kwaliteiten in huis en zou u graag van dienst willen zijn met deze service.

Neemt u eens contact op met EP Bouwadvies B.V. voor extra informatie en om u wensen en eisen te bespreken.