Opleverkeuring verbouw

De oplevering van een kleine verbouwing van uw woning kunt u het beste zelf doen. U weet immers het beste wat er is afgesproken en hoe het eind resultaat moet worden.
Bij het opleveren van een grote verbouwing van uw woning is het raadzaam om een onafhankelijke partij in te schakelen. Bij een grote verbouwing zijn veelal meerdere partijen ingeschakeld, waardoor de foutkans wordt vergroot.
Als u een gerenoveerde en/of een gesplitste woning koopt is het te adviseren om ook een opleveringskeuring te laten verrichten. Bij deze keuring wordt dan gecontroleerd of de uitgevoerde renovatie werkzaamheden juist zijn verricht. Ook wordt gecontroleerd of de juiste zaken zijn gerenoveerd, zodat de kwaliteit en het woongenot voor langere tijd gewaarborgd zijn.

De steun van een professional is een goed middel om voor u het beste resultaat uit de oplevering te halen.

Wij vinden dat voor een goede oplevering het vooraf doornemen van de contractstukken (technische omschrijving, tekeningen) een pre is.
Ook controle tijdens de bouw bestaat zeker tot de mogelijkheden.

Wat is opleveren?

De oplevering is de formele beƫindiging van de bouw. Bij deze oplevering verbouw worden de uitgevoerde werkzaamheden aan u overgedragen en u accepteert het verrichte werk De op- en aanmerkingen over het uitgevoerde werk worden door een vertegenwoordiger van de bouwer/projectontwikkelaar tijdens de eindoplevering in het "Proces Verbaal van Oplevering" genoteerd. Deze op- en aanmerkingen moeten door de aannemer binnen een contractueel afgesproken tijd worden verholpen.

De inspectie bij de oplevering verbouw is visuele. Zaken die tijdens de oplevering niet visueel geconstateerd kunnen worden gelden "als verborgen gebreken" en hierover kunt u later altijd reclameren.

Hoe verloop een oplevering verbouw?

Tijdens de oplevering verbouw wordt er met u en een vertegenwoordiger van de bouwer/projectontwikkelaar een inspectie van het uitgevoerde werk gedaan. Tijdens de rondgang wordt er visueel geĆÆnspecteerd op afwijkingen en gebreken. De adviseur van EP Bouwadvies B.V. treedt tijdens de rondgang op als uw adviseur en zal mede met u het uitgevoerde werk inspecteren. Ook zal de adviseur van EP Bouwadvies B.V. de afwijkingen en gebreken notuleren.
De vertegenwoordiger van de bouwer/projectontwikkelaar zal deze gebreken ook vermelden in het proces verbaal van oplevering. Na de rondgang zal de adviseur van EP Bouwadvies B.V. er op toezien dat alle afwijkingen, gebreken en opmerkingen juist in het procesverbaal vermeld worden.

Proces verbaal van oplevering verbouw.

Het proces verbaal van oplevering is een officieel document, dat opgesteld wordt tijdens en aan de hand van de oplevering. Dit document vermeldt o.a. de datum van oplevering en de geconstateerde afwijkingen en gebreken. Hierop wordt ook vermeld welke stukken u bij de oplevering overhandigd krijgt (b.v. gebruiksinstructies en revisietekeningen). Ook geeft het u de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen. Het document wordt door de opleverende partij en de ontvangende partij (u) ondertekend.
In de praktijk zal het zeer moeilijk zijn om beschadiging en andere zaken, die niet onder garantie en de term "verborgen gebreken" vallen en niet vermeld zijn in de PVO (procesverbaal van oplevering) verholpen of aangepast te krijgen.
Het proces verbaal is een juridisch stuk dat zal dienden voor de oplevering van de genoemde punten en onderlegger zal zijn bij eventuele juridische geschillen.