Energielabel utiliteitsbouw

Werkwijze opname t.b.v. energielabel Utiliteitsbouw.

Het bepalen van de EI voor het energielabel utiliteitsbouw gebeurd door een opname van het gebouw te maken.

Alle gevelvlakken en openingen hierin worden opgemeten, tevens wordt van de onderdelen bepaald wat de isolatiewaarde (Rc-waarde) is. Van het dak en de beganegrondvloer worden ook de maatvoering en de isolatiewaarde vastgelegd. Onderzocht wordt welke kierdichting in het gebouw aanwezig is. Ook wordt de technische installatie op diverse onderdelen opgenomen.

De volgende zaken worden voor het energielabel utiliteitbouw opgenomen:
 • Bik code (gebruiksniveau van pand).
 • Gebruiksfuncties van het pand.
 • Bepaling energiesectoren.
 • oppervlakte van de gevel.
 • oppervlakte van de ramen, panelen en deuren.
 • oppervlakte van de beganegrondvloer.
 • oppervlakte van de dakvlakken.
 • ligging van het gebouw.
 • isolatiewaarde van de diverse constructie onderdelen.
 • kierdichting en ventilatie.
 • verwarmings- en koelings installatie en de warmwaterbereiding.
 • leidingverloop.

Gegevens die niet te achterhalen zijn door visuele inspectie, worden gerelateerd aan het bouwjaar van de woning. Mogelijk kunt u, de eigenaar, ons ook nog aanvullende informatie over uw gebouw verschaffen.

De gevonden gegevens worden uitgewerkt en hierna in gecertificeerd computerprogramma ingevoerd, waarna het energielabel kan worden bepaald. Deze gegevens worden naar de certificerende instantie verzonden, die na goedkeuringen een nummer uitreikt voor het certificaat. Bij aanmelding wordt het certificaat in een algemeen bestand vast gelegd en het definitieve label uitdraaien.

Wat heeft u in praktijk aan het label.

Momenteel (per 1 januari 2008) wordt bij overdracht van een bedrijfspand een energielabel geƫist, dit geldt ook voor panden die na die datum worden verhuurd. In theorie kan een koper kan bij twee gelijkwaardige panden het pand kiezen met het beste label, dit komt in praktijk niet voor. Wel zal het zo zijn dat door de stijgende energieprijzen ( van jan 2000 tot jan 2007 85%) een pand met een goed energielabel aanmerkelijk lagere exploitatiekosten zal opleveren.

Bij verkoop of verhuur van een pand kan een laag energielabel argumentatie zijn om de verkoopprijs/huursom ter discussie te stellen. Als verkoper/verhuurder kunt u dit ondervangen door een maatwerkadvies (EPA) te laten maken, hierin wordt aangegeven welke maatregelen getroffen kunnen worden om het label te upgraden en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Waarvoor een opname Energielabel door een gecertificeerd bouwkundig bureau laten verrichten?

Als u een engielabel aanvraagt, moet u ook de zekerheid hebben dat aan uw pand ook het juiste energielabel wordt gehangen. Dit vergt zeker bij utilitaire gebouwen een gedegen bouwkundige en installatietechnische kennis. Mocht u aanpassingen aan uw pand gaan verrichten op basis van het maatwerkadvies, dan wilt u ook zeker zijn dat u de juiste maatregelen neemt en er geen bouwkundige en bouwfysische fouten gemaakt zullen worden.

Energieabel Utiliteitsbouw laten maken?

Vraag geheel vrijblijvende een offerte aan voor de levering van een energielabel Utiliteitsbouw door EP Bouwadvies B.V..