Maatwerkadvies Utiliteitsbouw.

Wat is een maatwerkadvies Utiliteitsbouw (EPA-U)?

Een maatwerkadvies voor utiliteitsbouw is een advies op welke wijze voor het opgenomen gebouw op de beste manier, energie bespaard kan worden. Hiervoor wordt de bouwkundige staat van het gebouw opgenomen, maar ook de installaties en de gebruiksapparatuur in het gebouw worden geĆÆnspecteerd en vastgelegd. De gebruiksaspecten van het gebouw worden onderzocht en meegenomen in het maatwerkadvies. Het doel is tot een energiebesparend advies te komen, waarin niet alleen de energiebesparing wordt beschouwd maar ook de relatie tot het binnenklimaat en de financiĆ«le haalbaarheid.
Het geven van een maatwerkadvies voor utilitaire gebouwen vraagt gedegen bouwkundige en installatietechnische kennis van de adviseur, maar ook inspanningen van de organisatie waarvoor het advies gemaakt wordt.

Waarvoor een maatwerkadvies (EPA-U) laten maken.

Wet- en regelgeving.
Profit verhoging.
Milieuethiek.
Imago voordeel.
Eisen van overheid. (Wm.)
Besparingen op de energiekosten.
Milieusparend ondernemen.
Reclame en bedrijfsimago.


Werkvolgorde voor het opstellen van een maatwerk advies.

Intake gesprek.
  • Hierbij worden de wensen van de opdrachtgever besproken en vastgelegd. Tevens worden de kaders waaraan het rapport moet voldoen bepaald. Ook wordt gezamenlijk met de opdrachtgever bekeken welke gegevens al voorhanden zijn.
Plan van aanpak.
  • In het plan van aanpak worden de gemaakte afspraken vast gelegd met de van de intake verkregen informatie. Ook zal de planning worden aangegeven met hierin opgenomen de inspectie, voortgangbesprekingen en rapportages.
Verzamelen van gegevens.
  • Door opname van het gebouw, installaties en verbruiksapparatuur worden gegevens verkregen. Deze gegevens zijn, samen met de aanwezige tekeningen, details en documentatie van de installaties, basis voor de uitwerking van het maatwerkadvies. Hoe meer gegevens er bij de opdrachtgever ter beschikking zijn hoe beter en sneller een advies gemaakt kan worden.
Bepalen van energiebesparende maatregelen.
  • Aan de hand van de verstrekte en opgenomen gegevens worden de energiebesparende maatregelen bepaald.
Overleg opdrachtgever.
  • De mogelijke energiebesparende maatregelen worden met de opdrachtgever besproken en hieruit worden keuzes gemaakt.
Berekening van de energiebesparende maatregelen en opmaken van het maatwerkadvies.
  • De gekozen maatregelen worden uitgewerkt naar energiebesparing en een investeringsoverzicht met terugverdientijd.
Levering van het maatwerkadvies.
  • Het maatwerkadvies wordt aan opdrachtgever geleverd en indien nodig doorgesproken en toegelicht.


Aanvullende diensten.

Begeleiding implementeren van adviezen en procedures.
Begeleiding van aanpassingen gebouw en installaties.
Monitoren van proces.

Inhoud maatwerkadvies.

Huidige status (inclusief al genomen maatregelen).
Huidig energieverbruik en verklaring.
Huidige energie-index.
Mogelijkheden voor verbetering.
Onderbouwing haalbaarheid.
Relaties met andere aspecten.
Plan van aanpak voor implementatie.
Conclusie en samenvatting.

Neemt u eens contact met ons op voor verder toelichting en een offerte.