Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat de ondernemer rekening houdt met het effect van het bedrijf op het milieu en de mensen binnen en buiten het bedrijf. Vaak wordt dan gesproken over de drie P’s, waarbij de ondernemer een balans nastreeft:
People.
Planet.
Profit.
Sociale kant van de onderneming.
Milieukant van de onderneming.
Economische kant van de onderneming.EP Bouwadvies B.V. en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

De uit te brengen energieadviezen hebben als basis het “Trias Energetica principe”.
Beperk de vraag.
Gebruik duurzame bronnen.
Gebruik niet-duurzame bronnen zo zuinig mogelijk.
Energiezuinige gebouwschil.
Inzet van duurzame energie.
Efficiƫnte installaties.


Bij al onze adviezen en oplossingen zullen wij zoeken naar de minst milieubelastende materialen en methoden en die zullen wij ook als voorstel presenteren.

Bij alle keuzes die in het bedrijf gemaakt worden zal altijd afgewogen worden wat het milieu voordeel c.q. de milieubelasting is. Waar mogelijk zal er gekozen worden voor duurzame- en milieusparende middelen

Al onze bankzaken worden verzorgd via de Triodos Bank. De Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied.