Bouwtoezicht

Wat is bouwtoezicht?

Bouwtoezicht is het toezien en sturen van de kwaliteit, van het uit te voeren en uitgevoerde werk, op een bouwproject. Dit bouwtoezicht wordt verricht door een opzichter.
De opzichter vertegenwoordigt de opdrachtgever op de bouwplaats. Hij rapporteert aan de directievoerder c.q. opdrachtgever over zijn bevindingen. Daarnaast communiceert de opzichter met alle bij het project betrokken partijen, architect, constructeur en de gemeente.

Wat zijn de taken van een opzichter?

De taken van de opzichter worden voor de start van het werk bepaald. Meestal is dit een afstemming met de directievoerder.

Het takenpakket van de opzichter kan o.a. omvatten.
  • Eventueel controle van het tekenwerk;
  • Het houden van toezicht op de kwaliteit van de uitvoering;
  • Bewaken dat het werk volgens bestek en tekeningen wordt uitgevoerd;
  • Het voeren van de bouwadministratie;
  • Het bewaken van de benodigde informatie, zoals tekeningenproductie, bemonstering en keurmerken;
  • Keuring van materialen en bouwproducten;
  • Het signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
  • Het voeren en bijwonen van interne en externe besprekingen met o.a. aannemers, onderaannemers, bouw- en woningtoezicht en nutsbedrijven;
  • Het verzamelen van gegevens voor revisietekeningen;
  • Het verzorgen van de eindoplevering.


Waarvoor een opzichter aanstellen?

Een bouwproject is een complex geheel. Onafhankelijk toezicht is een 'must' bij de realisatie van een bouwproject. De kwaliteit van de uitvoering wordt mede bepaald door de kwaliteit van toezicht. Afhankelijk van de projectgrote kan het toezicht variƫren, van enkele uren per week voor een klein project tot de gehele week voor de grotere projecten.

Neemt u eens contact op met ons op, om de mogelijkheden die wij u kunnen bieden door te nemen.