Directievoering

Wat is de bouwdirectie.

De bouwdirectie oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeenkomst (UAV 3-6). Tijdens de bouw fungeert de bouwdirectie als vertegenwoordiger van de opdrachtgever. Voor de start van de bouw zal onderling overeen gekomen moeten worden, welke bevoegdheden de directievoerder bij de driectievoering heeft. De verantwoordelijkheden van directievoering kunnen vallen onder het financiële vlak, maar ook het nemen van beslissingen over het ontwerp en overige bouwkundige zaken, is van belang.

Waarvoor een directievoerder aanstellen?

Bouwen is een gecompliceerd proces met vele disciplines. Als u als opdrachtgever niet voldoende kennis in huis heeft om een bouwproces te sturen of het ontbreekt u gewoon aan tijd om voldoende aandacht te geven aan het bouwproces, dan kunt u zich laten vertegenwoordigen door een directievoerder Het is noodzakelijk dat er openheid en vertrouwen is tussen de opdrachtgever en de directievoerder, immers de opdrachtgever delegeert een groot gedeelte van de verantwoording en beslissingsbevoegdheid aan de directievoerder.

Taken van de directievoerder.

Een beoordeling van de aanbestedingsstukken gaat vaak vooraf aan de opdracht tot directievoering. Door deze stukken op inhoud en compleetheid te controleren worden tijdens de uitvoering onnodige discussies over meerwerken vaak voorkomen. Ook kunnen eventuele 'grijze vlekken' tijdig worden ingevuld.

Mogelijke taken voor de bouwdirectie in de voorfase kunnen zijn:
 • Begeleiding tijdens ontwerp, adviseren betreffende materiaalkeuze
 • Begeleiding en advies bij bepalen van het bouwbudget
 • Objectieve adviesfunctie, naast ontwerper en constructeur.
 • Analyse van de bouwplannen, meetstaten en bestekken
 • Ondersteuning bij aanbesteding
 • Advies bij contractvorming en aanstelling van de aannemers
Taken van directievoerder tijdens de bouwfase zijn:
 • Begeleiding bij de uitvoering van het project
 • Controle vorderingsstaten
 • Opvolging bestekseisen en kwaliteit van het bouwwerk
 • Dagelijkse coördinatie op de bouwplaats
 • Voorzitten van de bouwvergaderingen en verslaglegging
 • Budget bewaking
 • Assistentie bij oplevering en in waarborgsituatie.

Introductie.

Graag zouden wij met u willen kennis maken en in een open gesprek onderzoeken of er een basis gelegd kan worden voor een mogelijke verdere samenwerking. Indien na dit gesprek bij één of beide partijen niet het juiste gevoel aanwezig is, dan is het verstandig om niet verder te gaan en u te laten kiezen voor een andere partij of een andere insteek.