Opsporen bouwgebreken

Opsporen bouwgebreken ofwel bouwpatalogie.

Scheurvorming, waterlekkages, schimmel- en vochtplekken, aantasting van materialen, geluidsoverlast van de buren, tocht via kieren en naden, of een erg hoge energierekening voor ruimteverwarming zijn vaak tekenen van schade aan een gebouw. Meestal is de oorzaak hiervan te wijten aan verkeerde of onvoldoende bouwkundige detaillering bij het ontwerp of een verkeerde uitvoering. In mindere mate spelen verkeerde materiaalkeuze en slecht onderhoud een rol Als bouwpataloog kan EP Bouwadvies B.V. voor u een onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van de gebreken. Wij gaan niet alleen op zoek naar de oorzaak van de gebreken maar adviseren u ook over de wijze van herstel en eventuele preventie en geven een raming voor de herstelkosten. De geadviseerde oplossing moet altijd voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt aan waterdichtheid, geluidwering, thermische isolatie, toegankelijkheid, koudebruggen en luchtdichtheid.

Advies bouwgeschillen.

EP bouwadvies adviseert ook bij bouwgeschillen. Bij bouwgeschillen gaat het om de bouwtechnische beoordeling van een geschilpunt. De geheel onafhankelijke beoordeling wordt vast gelegd in een rapport dat als basis kan dienen voor een eis tot schadevergoeding.

Bouwpatalogie en advies in bouwgeschillen vraagt een hoog kennisniveau van de experts maar ook ervaringen en een pragmatische inslag. Mocht de case inschakeling van andere expertise noodzakelijk zijn, dan heeft EP Bouwadvies B.V. een netwerk van vaste partners waarbij informatie en expertise betrokken kan worden.